Xưởng Tranh VinGlass Tổ Chức Cho Học SinhTham Quan TRải NGhiệm Tranh Kính

Xưởng tranh kính VinGlass là nơi lý tưởng đến tham quan và trải nghiệm làm nghề tranh kính thủ công không riêng chỉ dành cho đối tượng là người lớn còn còn dành cho đối tượng là các em học sinh từ Mầm non,và các cấp… Các em khi tới xưởng được tham quan các bức tranh, được xem các công đoạn làm tranh và được tự mình làm trên các sản phẩm thật, và lại còn được đícht hân các cô, bác là Nghệ nhân trong nghề thủ công mỹ nghệ tận tình chỉ dạy cách làm và được các cô chú tặng sản phẩm mang về nữa!