Xưởng Tranh Kính Đón Đoàn Khách Cách Nửa Vòng Đất Nước Tới Thăm

Xưởng Tranh kính đón tiếp đoàn khách đã không ngại đường xa  đi từ Tp HCM ra thăm và làm việc!