Ngày Tết Hàn Thực – Bánh Trôi Bánh Chay 3/3 Âm Lịch

Tục ăn bánh trôi, bánh chay

Bánh trôi

Ở Việt Nam hiện nay, người ta chỉ làm bánh trôi haybánh chay để thế cho đồ lạnh, nhưng chỉ cúng gia tiên, và có ít liên hệ đến Giới Tử Thôi và những kiêng kỵ khác. Vào ngày này, người Việt thường “làm bánh trôi nước, bày cỗ bàn, cúng gia tiên”, cho nên bánh trôi còn được gọi là bánh Hàn thực

Theo nhà nghiên cứu Trần Quang Đức, tục ăn bánh trôi vào ngày Hàn thực ở Việt Nam nhiều khả năng được du nhập vào thời Lê thịnh hành vào giai đoạn Lê Trung Hưng_Nguyễn Năm 1773, Lê Quý Đôn cho biết: “Tục nước ta trọng nhất bánh trôi nước, mỗi năm cứ ngày mồng 3 tháng 3 thì làm bánh ấy. Người phương Bắc cũng có, gọi là Thủy đoàn”.Theo giải thích của  CHỉ Nam Ngọc Âm giải nghĩa  (viết vào khoảng thế kỷ 16  thời Lê) giải thích: “Trôi nước có hiệu Thủy đoàn, trong đường ngoài bột nổi hòn lênh đênh”

bánh Chay

nguồn coppy: wikipedia.org

#bánh_trôi_bánh_chay #tết_hàn_thực #tranh_kính #tết_3_3 #vinglass

#tranh_kính_nhà_thờ #tranh_thánh #tranh_chúa #tranh_hoa_văn #chúa_giê_su #mẹ_maria