Tranh Kính Trong Tết Hồn Việt Giáp Thìn 2024

Tranh kính trưng bày tại gian hàng trong Tết Hồn Việt làng cổ Đường Lâm Tết Giáp Thìn!